Buluta Geçiş Nasıl Yapılır? Bilmeniz Gerekenler

Buluta geçiş, uygulamaları ve bunların destekleyici teknolojilerini bir kuruluşun şirket içi veri merkezinden çıkarıp bir bulut sağlayıcısının veri merkezine taşıma sürecidir. Bu, şirket içi bir uygulamanın destekleyici veritabanları ve geliştirme platformlarıyla birlikte bulut sağlayıcısının sunucularına, depolama ve ağ altyapısına taşınması anlamına gelebilir. Yazılım hizmeti olarak sunulan bir ERPCRM veya insan kaynakları yönetimi (HCM) uygulaması gibi bir bulut uygulamasına geçmek ve eski sürümü kapatmak anlamına da gelebilir.

Buluta geçiş, iş dünyasında sürekli gündemde olan bir konudur. Bu süreç, işletmeler için hem fırsatlar hem de zorluklar sunmaktadır. Doğru yapıldığında, buluta geçiş iş verimliliğini artırabilir, maliyetleri düşürebilir ve iş süreçlerini modernize edebilir. Ancak, bu geçişin başarılı olması için dikkatli planlama ve stratejik düşünce gereklidir. Bu strateji adımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Bulut Stratejisinin Belirlenmesi:

Buluta geçiş yapmadan önce, işletmenizin hedeflerine uygun bir strateji belirlemek esastır. Bu strateji, hangi hizmet modelinin (IaaS, PaaS, SaaS) işletmeniz için uygun olduğunu, hangi uygulamaların buluta taşınacağını ve bu geçişin genel hedeflerini içermelidir. Bu aşamada, işletmenizin bulut hizmetinden beklentilerini net bir şekilde tanımlamak önemlidir.

 1. Mevcut IT Altyapısının Değerlendirilmesi:

Buluta geçiş sürecinde, mevcut IT altyapınızın ve uygulamalarınızın buluta uygunluğunu değerlendirmek kritik öneme sahiptir. Bu değerlendirme, hangi varlıkların buluta taşınacağını ve bu varlıkların bulut ortamında nasıl performans göstereceğini belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, veri güvenliği ve uyumluluk gibi önemli konuları da bu aşamada göz önünde bulundurmalısınız.

 1. Bulut Sağlayıcı Seçimi:

Doğru bulut sağlayıcısını seçmek, buluta geçiş sürecinde hayati bir adımdır. Sağlayıcıları maliyet, güvenlik, performans ve uyumluluk açısından değerlendirmelisiniz. Ayrıca, sağlayıcının özelleştirme seçenekleri ve teknik destek hizmetleri de önemli faktörlerdir.

 1. Buluta Geçiş Planlaması:

Buluta geçiş süreci, ayrıntılı bir planlama gerektirir. Bu plan, hangi kaynakların ne zaman ve nasıl taşınacağını, risk yönetimi stratejilerini ve olası acil durum senaryolarını içermelidir. Fazladan bir geçiş ve test süreci planlamak, olası sorunları önceden tespit etmenize ve çözmenize yardımcı olur.

 1. Uygulama ve Veri Taşıma:

Uygulama ve veri taşıma süreci, buluta geçişin en kritik bölümlerinden biridir. Bu aşamada, veri migrasyonu ve uygulamaların bulut ortamına uyum sağlaması gibi konulara özel dikkat gösterilmelidir. Veri kaybını önlemek ve iş sürekliliğini sağlamak için, bu süreç dikkatle yönetilmelidir.

 1. Güvenlik ve Uyumluluk:

Bulut ortamında güvenlik, buluta geçişin başarısı için hayati bir unsurdur. Bulut sağlayıcınızın güvenlik önlemleri ve veri koruma politikalarını anlamak, yanı sıra kendi güvenlik stratejilerinizi bu yeni ortama uyarlamak önemlidir. Ayrıca, yasal uyumluluk ve endüstri standartlarına uyum sağlamak da bu sürecin bir parçasıdır.

 1. Eğitim ve Kültürel Değişim:

Bulut teknolojilerine geçiş, sadece teknik bir değişiklik değil, aynı zamanda bir kültürel dönüşüm gerektirir. Çalışanlarınızı bulut teknolojileri ve yeni iş süreçleri konusunda eğitmek, bu dönüşümün başarılı olması için kritik öneme sahiptir. Kurumsal kültürünüzü, bulut tabanlı çalışma modelini destekleyecek şekilde evrimleştirmek, bu sürecin başarısını artırır.

Geçiş Hizmeti Modelleri

Bir kuruluşun neyi başarmaya çalıştığına bağlı olarak buluta geçişe yaklaşmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunlar, ERP veya CRM uygulaması gibi bulutta barındırılan bir kurumsal uygulamaya geçişten, temel bilgi işlem altyapısını kiralamaya ve mevcut bir uygulamayı veya geliştirme ve test ortamınızı buna taşımaya kadar uzanır. Üç ana model şunlardır.

 • Yazılım hizmeti (SaaS)
  SaaS buluta geçiş, veri merkezinizde çalışan bir uygulamanın veri ve işlevlerini alma ve tüm iş sürecini taşıma anlamına gelir ve böylece, bulut sağlayıcısından bulut tabanlı bir uygulama üzerinde çalışır. Örneğin, şu anda BT departmanınız tarafından kurulan ve bakımı yapılan bir şirket içi genel muhasebe uygulamasını kullanarak muhasebe süreçlerini çalıştırabilirsiniz; SaaS geçişi, sağlayıcının veri merkezinde çalışan ve çalışanlarınızın tarayıcı kullanarak erişebildiği, bulut sağlayıcı tarafından yazılan ve sürekli olarak yamalanan ve güncellenen bir muhasebe uygulamasına geçmek anlamına gelir.
 • Altyapı hizmeti (IaaS)
  IaaS geçişine genellikle “lift and shift” geçişi adı verilir. Bu geçiş modeli, bir uygulamayı kendi veri merkezinizden alır ve ideal olarak büyük ölçüde olduğu gibi bir bulut sağlayıcısının veri merkezindeki bilgi işlem, depolama ve ağ altyapısına taşır. Bulut sağlayıcısı bu donanım için tüm bakım, güncelleme ve yamaları gerçekleştirir.

IaaS için daha fazla bilgi sahibi olmak için: IaaS Nedir ve Nasıl Çalışır?

Platform hizmeti (PaaS)

PaaS buluta geçiş, bulut sağlayıcısının veri merkezinde yeni uygulamalar oluşturmanıza ve çalıştırmanıza olanak tanıyan veritabanları, uygulama sunucuları, işletim sistemleri, kapsayıcılar ve geliştirme araçları gibi bulut hizmetlerinin kullanılması anlamına gelir. Bu, sunucular ve ağlar gibi temel altyapının yanı sıra veritabanı, entegrasyon ve muhtemelen analitik hizmetler gibi platform hizmetlerini de içerir. Bu size kontrol ve ölçeklenebilir bir mimari üzerinde uygulamanız için özel işlevler oluşturma olanağı sağlar.

Paas’ın ne olduğunu ayrıntılı olarak bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz: PaaS Çeşitleri Nelerdir?

Buluta geçiş, işletmeler için büyük fırsatlar sunar ancak bu sürecin başarılı olması için kapsamlı planlama ve doğru uygulama gerekir. Bu rehber, buluta geçiş sürecinde karşılaşabileceğiniz temel adımları ve dikkat etmeniz gereken noktaları sunmaktadır. Planlı ve stratejik bir yaklaşım, işletmenizin bulut teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacaktır.